Møde-/selskabslokaler​

   Lokalet, som kan anvendes til familiebegivenheder eller møder, er godkendt til 88 personer. Der forefindes Whiteboard, projektor og teleslynge.

   Reglement for leje af lokaler:

   • Ved leje af selskabslokalet, skal lejer selv sørge for opstilling og nedtagning af borde og stole efter de godkendte flugtvejsplaner.
   ​Brugt service fra anretterkøkkenet vaskes af og stilles i skabe efter brug.
   ​Der støvsuges og al affald fjernes når lokalet forlades. Container forefindes for enden af P-pladsen.

   ​Ønskes mad/drikke i forbindelse med møder, betales der særskilt for dette.

   ​Tilvalg for leje af idrætshal, kan kun ske, hvis vi ikke skal huse større arrangementer bl.a. forårsopvisninger, stævner, messer eller andet, hvor 2 haller er påkrævet.

   KFUM Hallen faciliterer folketingsvalg og andre valg. Skulle det ske, at der pludselig skal afholdes valg, er det 1. prioritet og andre bookinger vil blive annulleret.

   ​Alle bookinger/aftaler foretaget efter 23. november 2022 vil blive tillagt 15% pga. stigende forbrugsudgifter.
   • ​Pris for leje af det store lokale, alle hverdage: Pr. time indtil kl. 17.00. kr. 187,50. Fra kl. 17.00-22.00 kr. 250,00 pr. time.

   • Leje af mødelokalet til selskaber kr. 2.000,00. Lokalet må bruges til barnedåb, konfirmation eller lign. som foregår i dagstimerne.
   • Børnefødselsdag med brug af mødelokale i 3 timer og idrætshal i 2 timer kr. 1.500,00.

   • Børnefødselsdag med brug af mødelokale i 3 timer kr. 750,00

   • Konfirmation/barnedåb eller lign. med brug af mødelokale og 3 timer i en idrætshal, kr. 2.875,00.

   • Lejemålet skal efterlades i samme stand som det er modtaget. Sker dette ikke, opkræves der for rengøring/oprydning af områderne. Prisen er kr. 400,00 pr. medarbejder pr. påbegyndt time. Udgifter i forbindelse med skader ved leje/arrangement påhviler ​lejer. KFUM Hallen forbeholder sig ret til at bruge husets faste leverandører.

Vigtig Info

Åbningstider for motionscentret:

Hverdage kl. 05.00-22.00

Weekends kl. 07.00-18.00

Indgangen lukker 1/2 time før lukketid.

Lukkedage og særskilte åbningstider i forbindelse med helligdage - se opslag i centret.

Husk:

At forlade centret til lukketid. Det koster kr. 800,00 hvis du er årsagen til, at alarmen aktiveres.

Hjertestarter i Hallen​

​TrygFonden har givet KFUM-Hallerne

en hjertestarter, som er placeret udenfor på muren ved indgangen til hal 2.

Kontrolrapport

Fødevarestyrelsens KvalitetsKontrol.

Sponsorer

KFUM Hallerne støttes og sponsoreres af en række lokale og nationale virksomheder,

Vi er ekstremt glade for støtten og ønsker dem alle et stort TAK.

​KFUM Hallen - Hasserisparken

CVR: 38473115

Under Lien 77

9000 Aalborg

Tlf.: 98 18 07 57

Send os en E-mail