Møde-/selskabslokaler​

   Lokalet, som kan anvendes til familiebegivenheder eller møder, er godkendt til 88 personer. Der forefindes Whiteboard, projektor og teleslynge.

   Reglement for leje af lokaler:

   • Ved leje af selskabslokalet, skal lejer selv sørge for opstilling og nedtagning af borde og stole efter de godkendte flugtvejsplaner.
   ​Brugt service fra anretterkøkkenet vaskes af og stilles i skabe efter brug.
   ​Der støvsuges og al affald fjernes når lokalet forlades. Container forefindes for enden af P-pladsen.

   ​Ønskes mad/drikke i forbindelse med møder, betales der særskilt for dette.
   • ​Pris for leje af det store lokale: Pr. time indtil kl. 17.00. kr. 187,50. Efter kr. 17.00 kr. 250,00 pr. time.

   • Leje af mødelokalet til selskaber kr. 2.000,00. Lokalet må bruges til barnedåb, konfirmation eller lign. som foregår i dagstimerne.
   • Børnefødselsdag med brug af mødelokale i 3 timer og idrætshal i 2 timer kr. 1.500,00.

   • Børnefødselsdag med brug af mødelokale i 3 timer kr. 750,00

   • Konfirmation/barnedåb eller lign. med brug af mødelokale og 3 timer i en idrætshal, kr. 2.875,00.

   • Lejemålet skal efterlades i samme stand som det er modtaget. Sker dette ikke, opkræves der for rengøring/oprydning af områderne. Prisen er kr. 400,00 pr. medarbejder pr. påbegyndt time. Udgifter i forbindelse med skader ved leje/arrangement påhviler ​lejer. KFUM Hallen forbeholder sig ret til at bruge husets faste leverandører.

Vigtig Info

OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS

Lukket efter anbefaling fra myndighederne - læs nærmere under "Nyheder".

Åbningstider i motionscentret:

Hverdage kl. 05.00-22.30 - Indgang lukker kl. 22.00

Weekend kl. 07.00-18.00

Husk:

At forlade bygningen til lukketid.

Alarmen varsler med hyletoner fra  15 min. før den slår til.

Hjertestarter i Hallen​

​TrygFonden har givet KFUM-Hallerne

en hjertestarter, som er placeret i foyeren.

Vi siger TAK til TrygFonden for den fornemme gave!

Kontrolrapport

Fødevarestyrelsens KvalitetsKontrol.

Sponsorer

KFUM Hallerne støttes og sponsoreres af en række lokale og nationale virksomheder,

Vi er ekstremt glade for støtten og ønsker dem alle et stort TAK.

​KFUM Hallen - Hasserisparken

CVR: 38473115

Under Lien 77

9000 Aalborg

Tlf.: 98 18 07 57

Send os en E-mail